• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

26 พ.ย. 2562 อ่าน [4]

...
           วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือ ข้อราชการงานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดระยองเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2562 และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2562 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา
มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ให้ที่ประชุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
 
  
 
 
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์