• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผ่านระบบ Web Conference

27 พ.ย. 2562 อ่าน [8]

...
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผ่านระบบ Web Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรม ตามนโยบายมาตรการเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการปฏิบัติลงสู่พื้นที่ รวมไปถึงการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตามนโยบายของกระทรวง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์