• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

16 พ.ค. 2561 อ่าน [3]

...

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสนับสนุนการจัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะบริการเคลื่อนที่ออกไปตั้งอยู่ในแหล่งหมู่บ้าน ชุมชน โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธาน

ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำตาล และข้าวสาร โดยมียอดการจำหน่ายทั้งสิ้น ๑๓,๘๕๐ บาท สามารถลดค่าครองชีพให้ประชาชนที่มาร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าในครั้งนี้จำนวน ๕,๙๓๖ บาท

รวมทั้งจัดนิทรรศการแจกเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน มีนักเรียน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์