• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

4 ธ.ค. 2562 อ่าน [11]

...
 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของทุกกลุ่มงาน  แจ้งแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในเดือนถัดไป และสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรม “สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม” (พอเพียง มีวินัย โปร่งใส จิตอาสา) MOC Zero Coruption และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานระหว่างกลุ่มงานแจ้งข้อราชการอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดระยอง รวมทั้งแจ้งวาระงานที่สำคัญ/เร่งด่วน ที่สำนักงานฯ จะดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์