• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562

4 ธ.ค. 2562 อ่าน [3]

...
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานระหว่างกลุ่มงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์