• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 5 รอบนี้มีข้าว 4 ชนิด ได้รับชดเชยรายได้

https://www.commercenewsagency.com 9 ธ.ค. 2562 อ่าน [7]

...
“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 5 รอบนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4 ชนิด ได้รับเงินส่วนต่าง หลังร่นระยะเวลากำหนดราคาอ้างอิงย้อนหลังเหลือแค่ 7 วัน เพื่อให้สะท้อนราคามากที่สุด มีเพียงข้าวเหนียวที่ไม่ได้ เหตุราคาสูงกว่าราคาประกัน

         
นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2562 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 5 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ซึ่ง 2 ชนิดหลัง เป็นการจ่ายส่วนต่างเป็นครั้งแรก ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคายังสูงกว่าราคาประกัน
         
สำหรับส่วนต่างที่จะจ่ายนั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค.2562 โดยมีรายละเอียด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,453.59 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,661.08 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 517.47 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 404.75 บาท
         
สาเหตุที่ต้องพิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเร็วขึ้น จากเดิมที่กำหนดไว้ทุก 15 วัน เป็น 7 วัน เพื่อให้ราคาสะท้อนกับราคาที่แท้จริงมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ราคาข้าวบางช่วงสูง แต่บางช่วงต่ำ จนทำให้ราคาเฉลี่ยออกมายังสูง ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ แต่เมื่อใช้ราคาย้อนหลัง 7 วัน ก็จะทำให้ราคาเฉลี่ยตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น
           
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการจ่ายส่วนต่างน่าจะลดลง เพราะขณะนี้ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการผลักดันราคาข้าว ที่รัฐได้นำมาใช้ ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ที่จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เก็บข้าวทันทีตันละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก รวมถึงผลผลิตข้าวที่ลดลง โดยผลผลิตข้าวนาปี คาดว่าจะลดเหลือ 24 ล้านตัน จากปกติ 25-27 ล้านตัน และนาปรัง เหลือ 3.5 ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิต 7-8 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด

สำหรับผลจากการคำนวณส่วนต่าง งวดที่ 5 ที่เกษตรกรจะได้รับสูงสุด คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 73,607.7 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมได้เงินรวม 41,527 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินรวม 7,244.58 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้เงินรวม 6,476 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์