• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 6 เกษตรกร 9.6 หมื่นครัวเรือนได้ชดเชย

https://www.commercenewsagency.com 16 ธ.ค. 2562 อ่าน [19]

...
“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 6 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4 ชนิด จำนวน 9.6 หมื่นครัวเรือน จะได้รับเงินส่วนต่าง ส่วนข้าวเหนียวไม่ได้ เหตุราคายังสูงกว่าราคาประกัน คาดแนวโน้มราคาดีขึ้นต่อเนื่อง หลังมาตรการเสริมได้ผล เผยล่าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 8.28 แสนครัวเรือนได้ประโยชน์ รับเงินส่วนต่างรวม 1.6 หมื่นล้าน


นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2562 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 6 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคายังสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค.2562 จำนวน 9.6 หมื่นราย จะได้รับการชดเชย คิดเป็นวงเงินประมาณ 600 ล้านบาท มีรายละเอียด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,364.29 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,578.45 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 484.35 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 377.92 บาท

“จะเห็นได้ว่า แนวโน้มการจ่ายส่วนต่างลดลงจากงวดที่แล้ว เพราะขณะนี้ ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการผลักดันราคาข้าว ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ที่จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เก็บข้าวทันทีตันละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก รวมถึงผลผลิตข้าวที่ลดลง โดยผลผลิตข้าวนาปี คาดว่าจะลดเหลือ 24 ล้านตัน จากปกติ 25-27 ล้านตัน และนาปรัง เหลือ 3.5 ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิต 7-8 ล้านตัน โดยมั่นใจว่า ราคาจากนี้ไป มีแต่จะเพิ่มขึ้น”นายวิชัยกล่าว

ส่วนยอดรวมการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขณะนี้จ่ายไปแล้วรวม 6 งวด โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างรวม 828,032 ครัวเรือน วงเงิน 16,125.33 ล้านบาท คิดเป็น 77% ของวงเงินชดเชยเป้าหมายที่รัฐบาลได้อนุมัติไว้วงเงิน 20,940.84 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลจากการคำนวณส่วนต่าง งวดที่ 6 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชย คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 70,928.7 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ได้เงินรวม 39,461.25 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินรวม 6,780.9 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้เงินรวม 6,046.72 บาท
         
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์