• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

26 ธ.ค. 2562 อ่าน [6]

...
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ-จ่ายข้าว ในการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2562 ของ บริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้ประมูลซื้อข้าวนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต กรดมะนาว จากคลังในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 
 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์