• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

6 ม.ค. 2563 อ่าน [51]

...
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้
ในด้านการตลาด การศึกษา และการวิเคราะห์ความเป็นไปของตลาดในอนาคต ทิศทางการเชื่อมโยงตลาดส่งออกไม้ผลสู่ผู้บริโภค ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการประกันรายได้ ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้รับทราบในครั้งนี้ด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์