• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง

14 ม.ค. 2563 อ่าน [75]

...
             วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์
มรดกไทย ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2563 ณ บริเวณถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
            ในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมบูรณาการจัดงานดังกล่าว โดยประสานผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย จังหวัดระยอง เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง ในการจัดงานดังกล่าว

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์