• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

23 ม.ค. 2563 อ่าน [75]

...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 (4/2562)  เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 รวมทั้งการช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จังหวัดระยอง  โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์