• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

“พาณิชย์”ติวเข้มขั้นตอนดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้ตำรวจ-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

https://www.commercenewsagency.com 24 ม.ค. 2563 อ่าน [5]

...
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังให้การจับกุม ดำเนินคดี ทำได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมทั้งเจ้าของสิทธิและประชาชน

         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชลบุรี (บางแสน) จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ กรมการปกครอง กรมศุลกากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมจำนวน 260 คน
         
“การจัดงานครั้งนี้ ต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การทำการสืบสวน การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจค้น และการจับกุม ตลอดจนการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของจริงกับสินค้าปลอม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 สามารถปฏิบัติงานในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถที่จะให้ความเป็นธรรม ทั้งต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในแง่ของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะเดียวกันก็เป็นธรรมต่อผู้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาและประชาชนทั่วไป”
         
ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนที่จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจากหลากหลายหน่วยงาน และมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นระยะ จึงต้องเสริมสร้างกลไกที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานต่างๆ จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์