• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ถ่ายทอดสดการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

28 ม.ค. 2563 อ่าน [36]

...
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ “การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต” ตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์