• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ออกติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

30 ม.ค. 2563 อ่าน [92]

...
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย (ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5) ในจังหวัดระยอง เพื่อป้องกันมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือกักตุนสินค้า เนื่องจากปัจจุบันที่มีข่าวเกี่ยวกับเชื้อวัสโคโรน่าและฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ทำให้ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้น  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการออกตรวจสอบแล้ว ผลการตรวจสอบดังนี้
 
1.  ร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องและชัดเจน
2. ปริมาณความต้องการของสินค้าหน้ากากอนามัยของประชาชนในพื้นที่มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
3. ร้านค้าจำหน่าย ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยแต่อย่างใด เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้
4. ร้านจำหน่ายส่วนใหญ่ยังมีหน้ากากอนามัยจำหน่ายให้กับประชาชน แต่มีหน้ากากอนามัยบางชนิดสินค้าหมด ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสั่งซื้อจากผู้ผลิต เพื่อนำมาจำหน่ายเพิ่มเติม
5. เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์