• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข้อมูลการตลาด จังหวัดระยอง

31 ม.ค. 2563 อ่าน [165]

...
       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในฐานะตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจการค้าและการตลาดของจังหวัด รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตามสภาวการณ์ที่สำคัญภายในจังหวัด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยดำเนินการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานให้ครอบคลุมเศรษฐกิจทุกด้าน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
       หนังสือข้อมูลการตลาดได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงแก้ไข เนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาวะต่าง ๆ ในรอบปี

- ข้อมูลการตลาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 คลิก>>


- ข้อมูลการตลาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 คลิก>>

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข้อมูลการตลาด จังหวัดระยอง 2561.pdf

ข้อมูลการตลาด จังหวัดระยอง 2562.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์