• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กรมพัฒน์ฯ เตรียมออกหนังสือรับรองนักลงทุนต่างชาติทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ดีเดย์ เม.ย.นี้

https://www.commercenewsagency.com 4 ก.พ. 2563 อ่าน [72]

...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ BOI และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยอำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติในการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ เผยจะใช้เวลาจากเดิม 30 วันเหลือแค่ 3 วัน เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เม.ย.นี้เป็นต้นไป มั่นใจช่วยดึงดูดการลงทุน เกิดการจ้างงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้เพิ่มขึ้น

         
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เดินหน้าพัฒนาการให้บริการแก่นักลงทุนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย โดยได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Certificate) สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยคาดว่าจะสามารถออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายในเดือนเม.ย.2563 ที่จะถึงนี้

โดยการดำเนินการ ทั้ง 3 หน่วยงานจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เป็นการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ได้แก่ การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Certificate) การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนต่างชาติสามารถยื่นขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ ณ จุดเดียว 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา การยื่นขอหนังสือรับรองตามขั้นตอน จะมีระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 30 วัน แต่สำหรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะใช้เวลาภายใน 3 วัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆ และประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตได้ทันที

“การพัฒนาระบบการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติ แต่จะส่งผลต่อการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียน”นายพูนพงษ์กล่าว

ปัจจุบันแนวโน้มการลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากตัวเลขของนักลงทุนต่างชาติในปี 2562 มีนักลงทุนต่างชาติยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มูลค่าการลงทุนกว่า 169,000 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ขออนุญาตส่วนใหญ่ เช่น ค้าส่ง รับจ้างผลิต บริการด้านคอมพิวเตอร์ (ออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เป็นต้น

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์