• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจสอบสภาวะราคา และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

4 ก.พ. 2563 อ่าน [71]

...
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจสอบสภาวะราคา และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ ดังนี้
 
> ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง สวมใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หน้ากากอนามัยจึงเป็นที่ต้องการของประชาชนมากขึ้น
> ร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่มีปริมานสินค้าหน้ากากอนามัยจำหน่ายอยู่ภายในร้านจำนวนน้อยมาก และสินค้าหน้ากากอนามัยบางชนิดหมด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามรถสั่งสินค้าจากผู้ผลิตมาจำหน่ายเพิ่มเติมได้ ส่วนสินค้าหน้ากากาอนามัยที่สั่งมาจำหน่ายก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่ได้รับแต่อย่างใด
> ร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัย ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งในขณะนี้ต้นทุนราคาจากตัวแทนสูงขึ้น แต่ร้านส่วนใหญ่ก็ยังจำหน่ายในราคาเดิม และไม่พบการกักตุนสินค้าหน้ากากอนามัยแต่อย่างใด
>. เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
 
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์