• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

11 ก.พ. 2563 อ่าน [9]

...
           วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้ ผลการตรวจสอบ ดังนี้
 >  ร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่มีปริมาณสินค้าหน้ากากอนามัยจำหน่ายอยู่ภายในร้านจำนวนน้อยมาก สินค้าหน้ากากอนามัยบางชนิดหมด และร้านจำหน่ายบางร้านสินค้าหมด ไม่มีหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำหน่าย ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งสินค้าจากผู้ผลิตมาจำหน่ายเพิ่มเติมได้ ส่วนสินค้าหน้ากากอนามัยที่สั่งมาจำหน่ายก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่ได้รับแต่อย่างใด
 
 > ร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัย ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ร้านจำหน่ายบางร้านแจ้งว่า ต้นทุนราคาหน้ากากอนามัยที่รับมาจากตัวแทนมีราคาสูงขึ้น แต่ร้านส่วนใหญ่ก็ยังจำหน่ายในราคาเดิมและไม่พบการกักตุนสินค้าหน้ากากอนามัยแต่อย่างใด
 
 
           เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ, ประกาศ กกร. ฉบับที่3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา  และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย และประกาศ กกร. เรื่องแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ให้กับร้านจำหน่ายได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์