• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ตามโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน”

https://www.commercenewsagency.com 12 ก.พ. 2563 อ่าน [3]

...

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ตามโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2563  ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง  ณ  ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด สังกัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด, ตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม) และตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) สังกัดเทศบาลระยอง เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินตลาดประเภทที่ 1 ของเทศบาล ตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะทำงานฯ ครั้งนี้
 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์