• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

17 ก.พ. 2563 อ่าน [5]

...
            วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยมี นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สำนักงานเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งกำหนดการ จัดงานถนนคนเดินครั้งต่อไปของจังหวัดระยองคือ วันศุกร์ - เสาร์ ที่ 6 - 7 มีนาคม 2563
             ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ร่วมบูรณาการจัดงานดังกล่าว โดยประสานผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยจังหวัดระยอง เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดระยอง จำนวน 30 ราย
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์