• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะทำงานการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองฯ

17 ก.พ. 2563 อ่าน [5]

...
           วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานดังกล่าว  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยองกำหนดจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2563 ณ บริเวณถนนยมจินดา และถนนสวนริมน้ำ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
          ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  ได้ร่วมบูรณาการจัดงานดังกล่าว โดยประสานผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยจังหวัดระยอง เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดระยอง จำนวน 30 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์