• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

25 ก.พ. 2563 อ่าน [3]

...
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 รวมทั้งการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์