• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

4 มี.ค. 2563 อ่าน [9]

...
  วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้
>  ร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยส่วนใหญ่มีสินค้าหน้ากากอนามัยจำนวนน้อย บางชนิดหมด  และร้านจำหน่ายบางร้านสินค้าหมด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งสินค้าจากผู้ผลิตมาจำหน่ายเพิ่มเติมได้ ส่วนสินค้าที่สั่งมาจำหน่ายก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่ได้รับแต่อย่างใด ส่วนสินค้าเจลล้างมือ ยังมีจำหน่ายภายในร้าน และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
 
>  ร้านจำหน่ายยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งบางร้านแจ้งว่า ต้นทุนราคาของหน้ากากอนามัยที่รับมาจากตัวแทนมีราคาสูงขึ้น แต่ร้านส่วนใหญ่ยังจำหน่ายในราคาเดิม และจากการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแต่อย่างใด
           ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ, ประกาศ กกร. ฉบับที่3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา  และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย และประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ให้กับร้านจำหน่ายได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์