• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

"พาณิชย์" งัดกฎหมายยึด"หน้ากากอนามัย"ทุกชิ้นมาบริหารจัดการเอง

https://www.commercenewsagency.com 4 มี.ค. 2563 อ่าน [10]

...
"พาณิชย์"เล่นบทโหด เลิกผ่อนปรน ใช้อำนาจตามกฎหมายบริหารจัดการสินค้าควบคุมในภาวะวิกฤต ลั่นตั้งแต่ 3 มี.ค.นี้เป็นต้นไป หน้ากากอนามัยที่โรงงานผลิตได้ทุกชิ้น ต้องส่งเข้าศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำมาบริหารจัดการเอง พร้อมเร่งออกประกาศ กกร. สั่งทุกคนที่มีหน้ากาก ต้องแจ้งปริมาณครอบครอง ป้องกันการกักตุน ย้ำพวกขายออนไลน์รอบนี้หนัก ประสานดีอีเอสตามจับเข้าคุก แพลตฟอร์มออนไลน์ อี-มาร์เก็ตเพลส ปล่อยให้โพสต์ขาย เจอเล่นงานด้วย


นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมวอร์รูมหน้ากากอนามัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนว่า ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2563 เป็นต้นไป หน้ากากอนามัยทุกชิ้นที่โรงงานผลิตได้ หรือประมาณ 38 ล้านชิ้น จะต้องนำเข้าสู่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย ของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด จากก่อนหน้านี้ ที่ปันส่วนเข้าศูนย์ประมาณ 40-45% เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ไม่ถือว่า เป็นการแทรกแซงการทำธุรกิจปกติของภาคเอกชน เพราะพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ให้อำนาจกระทรวงพาณิชย์เต็มที่ในการบริหารจัดการสินค้าควบคุมภายใต้ภาวะวิกฤติ ส่วนเมื่อนำมาทั้งหมด 100% แล้ว โรงงานจะสามารถทำการค้าได้ตามปกติหรือไม่นั้น อยู่ที่การพิจารณากันในศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้ขอปันส่วนจากผู้ผลิตทั้ง 11 แห่งในสัดส่วนไม่เกิน 45% ของกำลังการผลิต เพื่อมากระจายต่อให้กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ก่อน อย่างโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และส่งให้ร้านสะดวกซื้อ ร้านธงฟ้าทั่วประเทศ เพื่อขายสู่ประชาชน ส่วนที่เหลือ โรงงานไปขายเองตามช่องทางการค้าปกติ เช่น ขายให้กับลูกค้าต่างๆ แต่กลับพบว่า มีการประกาศขายตามสื่อโซเชียลจำนวนมาก ทำให้ผู้จำเป็นต้องใช้จริงๆ ไม่ได้ใช้

"กระทรวงพาณิชย์ จึงต้องเข้าไปดูแลเองทั้งหมด เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะความต้องการใช้ขณะนี้เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าของช่วงปกติ ที่ใช้เพียงเดือนละ 30 ล้านชิ้นเท่านั้น แต่อยากฝากให้ประชาชน ที่ไม่ได้เจ็บป่วย ใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าจะดีกว่า เพราะซักแล้วใช้ซ้ำได้ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ควรเก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เจ็บป่วยใช้เท่านั้น"นายบุณยฤทธิ์กล่าว

นายบุณยฤทธิ์กล่าวว่า ยังได้เพิ่มผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาอยู่ในศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยด้วย ทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมร้านขายยา เป็นต้น เพื่อจะได้รับการจัดสรรได้โดยตรง จากเดิมที่มีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่เป็นผู้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

นอกจากนี้ จะเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาออกประกาศ กกร. กำหนดให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่มีหน้ากากอนามัยในครอบครองเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ต้องแจ้งปริมาณการครอบครองต่อกรมการค้าภายใน ตามมาตรา 30 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยจะเสนอให้ กกร. พิจารณาโดยเร็วที่สุด หากไม่แจ้ง จะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากเดิมที่ กกร. กำหนดให้เฉพาะผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ต้องแจ้งปริมาณที่มีในครอบครอง

นายบุณยฤทธิ์กล่าวว่า สำหรับการแก้ปัญหาผู้ค้าหน้ากากอนามัยเกินราคาผ่านทางออนไลน์ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในการตรวจสอบเพื่อให้ถึงตัวผู้กระทำผิดผ่านสื่อโซเชียลแล้ว และเมื่อจับกุมได้ จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด โดยจะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน เจ้าของแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซทุกราย ที่มีผู้ขายหน้ากากอนามัยเข้าไปค้ากำไรเกินควร จะเข้าข่ายมีความผิดฐานค้ากำไรเกินควรด้วย โดยมีความผิดฐานเดียวกันกับผู้ค้า รวมถึงผู้ที่เป็นอี-มาร์เก็ตเพลส และเปิดให้ผู้ขายมาโพสต์ขายสินค้าและมีผู้ซื้อเข้ามาซื้อสินค้า ก็เสี่ยงมีความผิดกฎหมายอาญา หากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นเดียวกัน

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์