• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

6 มี.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) นำโดย นายสุรศักดิ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุมศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)เป็นประธานการประชุม ในประเด็นการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 การดำเนินการตามข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 การผลิตหน้ากากอนามัยแจก ซึ่งดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง และไม่จำหน่ายเกินราคา การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภัยแล้ง จิตอาสา CPR ป้องกันแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า และการติดตามสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
 

 
 

 


 
 
 
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์