• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน : Mobile Unit

6 มี.ค. 2563 อ่าน [2]

...
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน : Mobile Unit เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหารถ Mobile Unit พร้อมเจ้าหน้าที่และสถานที่จำหน่าย ตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ
ตามที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และหน้ากากอนามัยในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปท้องตลาด ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายประชาชนจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ  รวมทั้งเป็นเพิ่มกำลังซื้อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพเพิ่มมากขึ้นและกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ โดยมี นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบฯ ครั้งนี้
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์