• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการสินค้าผลไม้ ปี 2563

9 มี.ค. 2563 อ่าน [3]

...
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการสินค้าผลไม้ ปี 2563 จัดโดย กรมการค้าภายในโดยเป็นการร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องกับผลไม้ทั้ง 3 ฝ่าย (ราชการ เกษตรกร เอกชน) เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 และรับนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)  เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์