• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

9 มี.ค. 2563 อ่าน [4]

...
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้
 
>  ร้านจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ไม่มีสินค้าหน้ากากอนามัยจำหน่ายอยู่ภายในร้าน และในขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งสินค้าจากตัวแทนผู้ผลิตมาจำหน่ายเพิ่มเติมได้ ส่วนสินค้าที่สั่งมาจำหน่ายก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่ได้รับแต่อย่างใด ส่วนสินค้าเจลล้างมือ ร้านส่วนใหญ่มีจำหน่ายจำนวนน้อยมาก แต่ยังสามารถสั่งจากตัวแทนผู้ผลิตได้
 
 
>  ร้านจำหน่ายส่วนใหญ่ แจ้งว่า ต้นทุนราคาของสินค้าหน้ากากอนามัยที่รับมาจากตัวแทนผู้ผลิตสินค้ามีราคาสูงขึ้น แต่ร้านก็ยังจำหน่ายในราคาเดิม และร้านจำหน่ายบางร้านเลือกที่จะไม่สั่งสินค้ามาจำหน่าย เพราะต้นทุนของสินค้ามีราคาที่สูงขึ้นมาก และจากการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือของร้านจำหน่าย แต่อย่างใด
 
            ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ, ประกาศ กกร. ฉบับที่3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา  และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย และประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ให้กับร้านจำหน่ายได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์