• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กรมพัฒน์ฯมอบ14รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์

https://www.innnews.co.th/ 10 มี.ค. 2563 อ่าน [1]

...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดงาน “Thailand Franchise Award 2020” ส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันทั้งในประเทศและเวทีการค้าระดับโลก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดงาน “Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020” เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยกำหนดเป็นประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท รวม 13 รางวัล คือ

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาดธุรกิจ 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์บริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ค้าปลีกยอดเยี่ยมและรางวัลแฟรนไชส์การศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์นวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

และประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี รวม 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ดาวรุ่ง

โดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด ต้องดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ภายในประเทศไทย ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว จะทำการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมให้ได้รับโล่รางวัล โดยจะจัดพิธีมอบรางวัล “Thailand Franchise Award 2020” เร็วๆ นี้  ซึ่งกรมฯ ขอเชิญชวนให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจเข้าร่วมประกวด เพื่อทดสอบศักยภาพว่าธุรกิจของพร้อมที่จะแข่งขันได้หรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5953

 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์