• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

อบรม โครงการ “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (Express Exporter Plus)”

21 มิ.ย. 2561 อ่าน [1]

...

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  จัดอบรมโครงการ “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (Express Exporter Plus) ”  เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ทางการค้าและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง 
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  โดยมี นางจินตนันท์ พงศ์ธไนศวรรย์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่  เป็นประธานในการเปิดงาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์