• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

25 มิ.ย. 2561 อ่าน [2]

...

วันจันทร์ที่ ๒5 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง     ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “การจัดการตลาดสินค้าเกษตร” กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง        ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1  ตำบลปลวกแดง        อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 50 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์