• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่จังหวัดระยอง

27 มี.ค. 2563 อ่าน [1]

...
         วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องจากความต้องการซื้อของประชาชนมีมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดังนี้
 
      สถานการณ์การจำหน่ายของร้านค้าส่งไข่ไก่ อำเภอเมืองระยอง สถานการณ์ด้านราคาไข่ไก่ มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแผงละ 10 - 15 บาท ได้แก่ เบอร์ 0 แผงละ 140 บาท เบอร์ 1 แผงละ 130 บาท เบอร์ 2แผงละ 120 บาท เบอร์ 3 แผงละ 110 เบอร์คละ แผงละ 100 บาท โดยทางผู้ค้าแจ้งว่ามีการสั่งซื้อจากฟาร์มในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีพี (มหาชน) จำกัด และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดระยองไม่มีฟาร์มไก่ไข่
 
> สถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ของห้างสรรพสินค้า (ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาระยอง) มีการจำกัดจำนวนในการซื้อ คนละไม่เกิน 1 แผง ไข่ไก่เบอร์ 2 แผงละ 101 บาท และเบอร์ 3 แผงละ 94 บาท โดยทางผู้ประกอบการได้ให้ความมั่นใจว่าสินค้ายังคงมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน

        ด้านการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่าประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น โดยเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม อาหารสด และกระดาษทิชชู่ในส่วนราคาสินค้ายังคงจำหน่ายในราคาปกติ ทางด้านผู้ประกอบการแจ้งว่ายังมีสต๊อกสินค้าเพื่อจำหน่ายและสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์