• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

27 มี.ค. 2563 อ่าน [2]

...
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม  2563 เวลา 09.63 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ของผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ ๑) บริษัท ฟูจิออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง 2) บริษัท แอปโซลูท พาวเวอร์พี จำกัด อำเภอบ้านค่าย และ 3) บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับสถานการณ์ราคาการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบในขณะนี้ปรับลดลงอยู่ที่ 24 – 28 บาท/กก. ส่วนปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์