• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

26 มิ.ย. 2561 อ่าน [1]

...

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “การจัดการตลาดสินค้าเกษตร” กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ณ ศาลาการเปรียญ วัดปากแพรก หมู่ ๑ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๕๐ ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์