• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กรมการค้าภายใน ระบุ ประชาชนพอใจมาตรการดูแลราคายา เวชภัณฑ์ เล็งศึกษาค่าตรวจโควิดเป็นมาตรฐานเดียง

https://www.innnews.co.th/ 3 เม.ย. 2563 อ่าน [5]

...
นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากกรมฯ ได้ออกมาตรการกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งข้อมูลราคาซื้อและราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำ QR Code และให้โรงพยาบาลเอกชนติดตั้งภายในบริเวณโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผ่านสมาร์ทโฟน และจากเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th)

กรมฯได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว พบว่า ประชาชนมองมาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์และให้ดำเนินการมาตรการนี้ต่อไป ในขณะที่ผู้ประกอบการทั้งโรงพยาบาลเอกชน บริษัทประกันฯ มองว่า ไม่ได้รับผลกระทบกับมาตรการดังกล่าว  และต้องการให้มีการขยายการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคายา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเข้าไปใช้งาน QR Code ให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน จะนำผลการสำรวจมาประกอบการพิจารณาในการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในทุกภาคส่วน และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลราคายา ค่ารักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียม และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องค่าบริการตรวจรักษาโรคโควิด-19 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์