• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

7 เม.ย. 2563 อ่าน [4]

...
              วันอังคารที่ 7  เมษายน 2563  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยองผลการตรวจสอบดังนี้
 
>  ร้านจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ไม่มีสินค้าหน้ากากอนามัยจำหน่ายอยู่ภายในร้าน ส่วนสินค้าเจลล้างมือ ร้านส่วนใหญ่มีจำหน่ายจำนวนน้อยมาก แต่ยังสามารถสั่งจากตัวแทนผู้ผลิตได้
 
>  ร้านจำหน่ายส่วนใหญ่ แจ้งว่า ต้นทุนราคาของสินค้าหน้ากากอนามัยที่รับมาจากตัวแทนผู้ผลิตสินค้ามีราคาสูงขึ้น แต่ร้านก็ยังจำหน่ายในราคาเดิม และร้านจำหน่ายบางร้านเลือกที่จะไม่สั่งสินค้ามาจำหน่าย จากการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือของร้านจำหน่าย แต่อย่างใด
 
           ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศ กกร. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย, ประกาศ กกร.ฉบับที่ 5  เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และประกาศ กกร. ฉบับที่ 10 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ให้กับร้านจำหน่ายได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์