• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8 เม.ย. 2563 อ่าน [2]

...
 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและร่วมลงนามถวายพระพร ด้วยวันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์