• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

?“จุรินทร์”เผยข้าวเปลือกเจ้าพุ่งแตะตันละ 1 หมื่น สั่งจับตาข้าวถุง-ข้าวส่งออกรับมือโควิด-19

https://www.commercenewsagency.com 8 เม.ย. 2563 อ่าน [2]

...
“จุรินทร์”เผยราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังรัฐบาลขยายมาตรการเสริมเก็บข้าวในสต๊อก ตลาดต่างประเทศมีความต้องการเพิ่ม ดันราคาข้าวเปลือกเจ้าทะลุตันละ 1 หมื่นบาท พร้อมสั่งจับตาข้าวสารถุง การส่งออกใกล้ชิด บริหารสถานการณ์ให้สมดุลที่สุดช่วงรับมือโควิด-19   
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับตัวสูงเป็นลำดับ เพราะได้รับผลดีจากมาตรการส่งเสริมให้ชาวนาเก็บสต๊อกข้าวไว้โดยได้รับเงินชดเชย และตลาดต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น เช่น ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาทางการที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสำหรับข้าวนาปรังขึ้นมาอยู่ที่ราคา 9,200-10,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ อยู่ที่ 14,000-15,300 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี อยู่ที่ราคา 10,000-10,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวอยู่ที่ราคา 15,600-17,500 บาทต่อตัน
         
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เฝ้าติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่ดีที่สุด และขณะเดียวกันให้ติดตามราคาข้าวสารถุงสำหรับบริโภคและตัวเลขการส่งออกข้าวควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้สถานการณ์ข้าวของประเทศในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับภัยโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ เกิดความสมดุลที่สุด

นายจุรินทร์กล่าวว่า หากราคาข้าวชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ำลงมา นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ก็ยังคงอยู่ และสามารถช่วยชดเชยเงินส่วนต่างของรายได้ให้กับชาวนาต่อได้ โดยการโอนจ่ายเงินส่วนต่างของงวดที่ 22 คือวันที่ 8 เม.ย.2563 วงเงินประมาณ 8.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในภาคใต้ ภาคอื่นสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 14,200บาท ราคาสูงกว่าราคาเป้าหมาย ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,638 บาท ชดเชยส่วนต่างตันละ 361.84 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตันละ 10,903 บาท ชดเชยส่วนต่างตันละ 96.54 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 16,833 บาท ราคาสูงกว่าราคาเป้าหมาย
         
สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รัฐบาลดูแลเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 4.31 ล้านราย วงเงิน 20,940.84 ล้านบาท ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงไปแล้ว 22 งวด โอนเงินแล้ว 19,368 ล้านบาท คิดเป็น 92.4% ของงบประมาณทั้งหมด
         
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกของชาวนา จากเดิมสิ้นสุดเดือนก.พ. เป็นสิ้นเดือนเม.ย. และสิ้นเดือนก.ค.2563 สำหรับข้าวในภาคใต้ โดยเพิ่มยอดการชดเชยการชะลอขายข้าวจาก 1 ล้านตัน เป็น 1.5 ล้านตัน โดยชดเชยให้เกษตรกรที่เก็บสต๊อกข้าว ตันละ 1,500 บาท ส่วนสถาบันการเกษตรหรือสหกรณ์ จะชดเชยให้ตันละ 1,000 บาท และชดเชยให้เกษตรกรที่เก็บข้าวไว้กับสหกรณ์ตันละ 500 บาท และเพิ่มวงเงินจากเดิม 10,000 ล้านบาทเป็น 15,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์