• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) และเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมทางไกล ผ่าน

9 เม.ย. 2563 อ่าน [4]

...
 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) และเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference จาก สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยมี นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นผู้นำเสนอในการตรวจติดตามฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ ทุกกลุ่มงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมฯ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์