• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

9 เม.ย. 2563 อ่าน [1]

...
              วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้
 
>  ร้านจำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ไม่มีสินค้าหน้ากากอนามัยจำหน่ายอยู่ภายในร้าน และในขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งสินค้าจากตัวแทนผู้ผลิตมาจำหน่ายเพิ่มเติมได้ ส่วนสินค้าที่สั่งมาจำหน่ายก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่ได้รับแต่อย่างใด
 
>  สินค้าเจลล้างมือ ร้านในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง ส่วนใหญ่มีจำหน่ายจำนวนน้อยมาก แต่ยังสามารถสั่งจากตัวแทนผู้ผลิตได้ (ทางร้านแจ้งเพิ่มเติมว่า ราคาของเจลล้างมือแต่ละขนาดและยี่ห้อที่นำมาจำหน่ายมีต้นทุนที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นราคาที่จำหน่ายอาจจะไม่เท่ากัน)

      ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศ กกร. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย, ประกาศ กกร.ฉบับที่ 5  เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และประกาศ กกร. ฉบับที่ 10 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ให้กับร้านจำหน่ายได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์