• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

13 เม.ย. 2563 อ่าน [2]

...
              วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยองผลการตรวจสอบดังนี้

>  ร้านจำหน่ายส่วนใหญ่ไม่มีสินค้าหน้ากากอนามัยจำหน่ายอยู่ภายในร้าน และในขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งสินค้าจากตัวแทนผู้ผลิตมาจำหน่ายเพิ่มเติมได้ ส่วนสินค้าที่สั่งมาจำหน่ายก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่ได้รับแต่อย่างใด
>  สินค้าเจลล้างมือ ส่วนใหญ่เริ่มมีสินค้าวางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ (ทางร้านแจ้งเพิ่มเติมว่าราคาของเจลล้างมือแต่ละขนาดและยี่ห้อที่นำมาจำหน่ายมีต้นทุนที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นราคาที่จำหน่ายอาจจะไม่เท่ากัน)

> ทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือของร้านจำหน่ายแต่อย่างใด

           ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศ กกร. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย, ประกาศ กกร.ฉบับที่ 5  เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และประกาศ กกร. ฉบับที่ 10 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ให้กับร้านจำหน่ายได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์