• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

2 ก.ค. 2561 อ่าน [3]

...

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “การจัดการตลาดสินค้าเกษตร” กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย                 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อสร้างทักษะและเสริมสร้างอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร                         ในอำเภอปลวกแดง ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง            โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๕๐ ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์