• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

รตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด

15 เม.ย. 2563 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ดำเนินการตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยจากการตรวจสอบ พบว่าร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ จำหน่ายสินค้าในราคาเดิมเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ และมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562  เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์