• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Web Conference

16 เม.ย. 2563 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ครั้งที่ 4/2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ Web Conference จาก สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการเตรียมการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 การบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงกระจายผลผลิตและเพิ่มการบริโภคผลไม้ในประเทศ การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 และการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563
โดยมี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ  สินรัตน์) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบฯ ครั้งนี้


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์