• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์

20 เม.ย. 2563 อ่าน [125]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-เพศชาย และผ่านการเกณฑ์ทหาร
-อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์
-จบการศึกษา (วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย)
-เป็นผู้มีความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คือ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมายและต้องไม่หมดอายุ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

รับสมัครตั้งแต่วันท่ี่ 20 - 24 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-694044


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศสำนักงานฯ.PDF

ขอบเขตของงานฯ.PDF


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์