• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ติดตามสอบถามสถานการณ์การตลาดผลไม้ และผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง)

21 เม.ย. 2563 อ่าน [3]

...
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อำเภอแกลง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง นำโดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสอบถามสถานการณ์การตลาดผลไม้ และผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ณ ล้งสมศักดิ์ และล้งมาโนช ณ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิต ราคา และปัญหาอุปสรรคในการซื้อ-ขายผลไม้ของจังหวัดระยอง เนื่องจากช่วงนี้จังหวัดระยองมีการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศจำนวนมาก
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์