• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลาแรดสด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากรายบ้านแหมลมหว้า จ.นครสวรรค์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ 22 เม.ย. 2563 อ่าน [31]

...
***ข่าวประชาสัมพันธ์***

ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลาแรดสด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากรายบ้านแหมลมหว้า ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
- ราคาส่ง (ขั้นต่ำ 50 กก.) ราคากิโลกรัมละ 58 บาท
- ราคาปลีก ราคากิโลกรัมละ 60 บาท

**ราคาขายส่งขั้นต่ำ 50 กก. เฉพาะในเขตพื้นทีอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
**ราคาขายส่งต่างจังหวัดคิดค่าขนส่งตามระยะทางที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อด้านล่าง>>>

สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่
นายแฉล้ม เจนการนา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากกรายบ้านแหลมหว้า
โทร. 08-2534-1698


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ใบสั่งซื้อปลาแรด.PDF


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์