• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมแนวทางการกระจายผลผลิตผลไม้จังหวัดระยอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

23 เม.ย. 2563 อ่าน [3]

...
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมแนวทางการกระจายผลผลิตผลไม้จังหวัดระยอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการกระจายผลผลิตไม้ผลจังหวัดระยอง ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด ซึ่งจะมีผลผลิตออกจำนวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์