• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ดำเนินการออกอากาศรายการ “ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง”

27 เม.ย. 2563 อ่าน [1]

...
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการออกอากาศรายการ “ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง (สวท.ระยอง) ผ่านระบบ FM คลื่นความถี่ 91.75 เมกกะเฮิร์ตซ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ให้กับประชาชนได้รับทราบ ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์