• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค

1 พ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานราชการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถ

ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ขนาด 200 มิิลลิลิตร ราคาพิเศษ หีบละ 297 บาท (เฉลี่ยกล่องละ 8.25 บาท)
สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

***สั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 100 หีบ ขึ้นไป***

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่
ฝ่ายการตลาดและการขาย อ.ส.ค.
เลขที่ 101 ถ.ย่านพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900

เบอร์โทร 0-2279-8622 และ 0-2279-8624
อีเมล์ marketingandsales@dpo.go.th


***สั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 100 หีบ ขึ้นไป***


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์